Ręcznie netto dla złapać ryb, które na hak zrgk7ucv